Stránky

23 januára 2010

Komunikácia

Aby bolo jasné, radšej hneď upresním, že chcem písať o komunikácii medzi ľuďmi, teda o vzájomnom poskytovaní myšlienok, ich výmenu. Pri komunikácii, bez ohľadu na jej formu, ide o myšlienky formulované do slov a viet. Tak ako sme sa to kedysi učili, že veta je povedaná, alebo napísaná myšlienka. Myšlienke však vždy predchádza v hlave nejaký myšlienkový pochod na jej sformulovanie do vety.

Nájdu sa však autori, ktorí namiesto hotových myšlienok vyťukávajú do klávesnice svoje holé i rozvinuté myšlienkové pochody. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o to isté, ale nie je to tak. Aj slabší rečníci často prednášajú poslucháčom svoje myšlienkové pochody. Ich prejav je obrazom ich myslenia a často sa to pozná množstvom odbočení od hlavnej témy. Poslucháča to po čase začne unavovať.

V rečovom prejave sa to ešte dá ako tak zniesť, lebo veľa slov nám ide jedným uchom dnu a druhým von, ale v písomnej forme je to už trochu zložitejšie. Myšlienkové pochody prezentované písomnou formou v takom surovom stave sú potom často dosť náročné na pochopenie.

Situáciu môže vylepšiť formátovanie textu, teda odbočenia a menej dôležité veci jasne odlíšiť typom písma, odsekmi, odsadením a podobne. Dobrou prevenciou pred zmätočnými textami je opätovné a pozorné prečítanie vlastného textu pred jeho zverejnením, so snahou pochopiť podstatu len na základe napísaného, ale pritom sledovať aj slovosled a pravopis...

Opravovať a opravovať a vymazávať nepotrebné slová, vety, odseky a niekedy aj celý článok. (Veru neviem, či som sa práve dnes dostatočne pridŕžal vlastných rád...)

A ešte niečo v závere, na odľahčenie témy (toto už nemusíte čítať):
Bolo to v Mníchove, kráčal som po ulici, keď pri mne zastavilo auto a spolujazdec sa ma po nemecky spýtal, ako sa dostane na nejakú ulicu. Odpovedal som mu tiež svojou nemčinou s ospravedlnením, že neviem. Poďakoval sa a pokračovali v ceste. Keď som sa za nimi obzrel, zbadal som na aute českú ŠPZ.
Je milé, keď človeka v cudzine turisti pokladajú za domorodca.

Guten Tag
, auf Wiedersehen!

1 komentár:

  1. poznám z blogov takýchto autorov, ktorí ukladajú do textov svoj myšlienkový pochod a aj keď je ťažké prehrýzť sa množstvom ,,slovného balastu" veľakrát sa v tých textoch ukrývajú nezvyčajné myšlienky, názory i samotné slovné spojenia.. Je to škoda, lebo človek nie vždy má náladu tento hodnotný obsah z textu vydolovať...

    ešte taká malá asociácia, ktorá mi napadla v súvislosti s významom slova komunikácia:
    po 1-cesta,po ktorej sa uskutočňuje doprava 2-dorozumievanie rečový dorozumievací styk...
    zdanlivo nesúvisiace významy sa mi spojili do obrazu, že človek prostredníctvom slov sa stáva staviteľom svojej vlastnej cesty (komunikácie), ktorou dopravuje svoje myšlienky a tým aj sám seba do blízkosti i mysle druhého človeka, dorozumieva sa s ním(vzájomná komunikácia)a ak sa stretnú na rovnakej vlnovej dĺžke, zanechávajú v sebe pozitívne vnemy a častokrát i nezmazateľné stopy..
    *

    ale to už som odbočila, tak cúvam, lebo by som čitateľa začala unavovať.. :)
    guten abend und gute nacht... :)

    OdpovedaťOdstrániť