2021/02/21

Ivan Mládek 1975

Ivan Mládek na scénu
(Scenár AV programu na Malú scénu)

Neopatrný křeček (https://youtu.be/M5QsE3UvCSo)

Ivan Mládek 34 ročný inžinier, majster banja a humoru, bývalý varietný umelec, dnes držiteľ Bielej vrany je vedúci skupiny Banjo Band. Bol to seriózne vyzerajúci mladý muž zanietený pre tradičný jazz a swing. Vážnosť ho opustila po absolvovaní školy a vojenčiny. Vzal do ruky bendžo, a ako hovoria odborníci, vie s týmto nástrojom u nás a na širokom okolí, narábať najlepšie.
   
Dobrý den (https://youtu.be/4OBOcWSR1ZE)

Zložitými cestami, ktoré by mohli slúžiť ako podklad pre humoristický román, založil skupinu Banjo Band. Odvtedy šíria svojimi pesničkami humor po celej republike, v rozhlase i v televízii.

Míval jsem klobouk (https://youtu.be/wD2A99MnnV8)  

Vzostup skupinu Banjo Band však nebol jednoduchý. Mnoho ľudí ich malo spoočiatku za bláznov. Postupom času si však našli cestu k publiku.

Špagety v prášku (https://youtu.be/NV-AdTHbAa4)

Pesničková produkcia Ivana Mládka a skupiny Banjo Band vyvolala polemiku na stránkach časopisu Mladý svět, v ktorej sa ozvali rôzne protichodné hlasy. Na ukážku, iba niektoré z nich:

S.H. Praha, 21 rokov - ... Všetky jeho melódie sú veľmi podobné, ako sa ľudovo hovorí, na jedno kopyto. Najotrasnejším zážitkom bola pre mňa pieseň „o akejsi krave, ktorá si narieka, že ju stále za cecíky ťahajú a jej lahôdku jej ochutnať nedajú“. Tiež pieseň v ktorej sa hovorí o dvoch dievčatách, „ktoré sa išli pozrieť na kamarátkinu halenku“, postráda inteligenciu...

Oto, no toto (https://youtu.be/7v4fWjuz-wc)

M.S. Praha - Pokiaľ ide o hudobný prejav kapely, je to vec celkom jednoznačná. Je to výborné, perfektné a presné. A hovorí vám to človek, ktorého najobľúbenejším autorom je Beethoven.

I.K. Přísčovice - Jeden z našich popredných kritikov povedal o Mládkovi a o muzike Banjo Band, že je korením našej populárnej hudby. Ja, ako predavačka gramofónových platní to môžem potvrdiť.

Čs. ženský (https://youtu.be/qZCTdNTUVg4)

E.G. Rakovník - Myslím si, že človek v 34 rokoch by mal mať iný rozum, než skladať také pitomosti. A ešte k tomu s vysokoškolským vzdelaním...

Ach ouvej (https://youtu.be/5L55Ehintvk)

L.M. Křelov - Sú to pesničky s jednoduchou, ale peknou melódiou a s humorným textom. Naviac, plne zodpovedajú dnešnému životu, proste, tak to medzi ľuďmi chodí...

Kam s ním (Mogulom) (https://youtu.be/B-CwNVy9vwk)

Vážení priatelia, na spestrenie dnešného programu mám pre vás pripravenú aj krátku prednášku na tému „Čo s voľným časom?“ (Po prestávke) (https://youtu.be/fpSDJCtCIl8)