2007/02/06

Jerichove trúby

Vrátil som sa z mesta, ako obyčajne do tichého bytu. Pravdu povediac, tichý bol iba zdanlivo, lebo keď som postúpil do stredu obývačky, rozochvel som sa na celom tele. Rozochveli ma rytmické vibrácie značnej sily a nízkej frekvencie, ktoré sa šírili prostredníctvom stavebných konštrukcií domu zo susedného bytu.

Čo je domáce kino? - je to mätúci názov pre novodobé trúby z Jericha...
Najsilnejším mestom Kanaaáncov bolo Jericho, s mohutným opevnením. Mesto zaujali Izraeliti bez boja, keď mesto počas šiestich dní, raz za deň obišli a na siedmi deň sedemkrát a za zvuku trúb a kriku ľudí sa hradby Jericha zrútili. ...Podľa knihy Jozue (k. Jozue 6,13) a 4. knihy Mojžišovej (Nm 13)
Je tiež známe, že už počas 2. svet. vojny Nemecké vojská skúšali použiť zvuk ako zbraň... Neviem, s akým výsledkom, vojnu však našťastie prehrali, lebo správne je, keď vojnu prehrá ten, kto ju začal, v tom býva história spravodlivá.

Stav našich panelových domov nie je najlepší, ešte stále sa doháňa zameškané na údržbe z rokov socialistických. Dôležitá je najmä statická pevnosť, ktorá však od začiatku nerátala s trúbami z Jericha... Ak sa teda nabudúce dočítame (alebo sa iba vy dočítate...), že niekde spadol dom, možno to bude v dôsledku nasťahovania kín do našich obývačiek.

Napadá mi jedno elegantné riešenie: Domáce kiná predávať len osobám nad 30 rokov (alebo majú dokázateľne za sebou pubertu...) a vlastnia zároveň zbrojný pas... alebo každé zapnutie domáceho kina v paneláku, povinne nahlásiť príslušnému veterinárovi (alebo hygienikovi?) ako domácu zabíjačku...

___________
Pod titulkom článku je odkaz na skupinu Jerichove trúby, ktorá nemá žiadnu súvislosť s týmto zamyslením... Snáď okrem tej biblickej.
.