2023/02/01

Inteligencia - umelá

O umelej inteligencii sa už popísalo a pohovorilo dosť, len je tu stále otázka, či sú nám jasné pojmy. Ide hlavne o to, kde sú hranice UI (AI) a či vôbec sú... Myslím tým na hranicu medzi prirodzenou a umelou inteligenciou. Existuje?  

Isaac Asimov stanovil tri základné zákony pre umelú inteligenciu (Robota). Odporúčam prečítať si jeho životopis a zoznámiť sa so zákonmi:

  1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené.
  2. Robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom.
  3. Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom.

 Nechcem byť zlý, ale už prvý zákon, podobne ako mnohé iné sa v praxi, na škodu človeka nedodržiava. Ak necháme hranicu medzi človekom a robotom dostatočne širokú, medzi robotov možno zaradiť aj rôzne sofistikované nástražné výbušné systémy (zneužívané i používané) a tie sú vždy namierené proti človeku. Aj taká nášľapná mína je v podstate umelou inteligenciou, síce s veľmi biednou inteligenciou, ale robí presne to, čo je do nej vložené, vrátane auto-deštrukcie, po ktorej už neublíži. Je to UI, alebo stroj?  

Mimochodom, Asimova ako spisovateľa  kritizovali pre nedostatok sexu a pre málo mimozemšťanov v jeho dielach. A to je vážny nedostatok. Dnes sa to obrátilo na druhú stranu - ani sci-fi sa nezaobíde bez sexu, teda toho ľudského, lebo mimozemšťania sa obvykle rozmnožujú bunkovým delením...

Akákoľvek inteligencia je vždy len programom, ktorý bol do nej vložený. Môže sa učiť, zdokonalovať, ale vždy len na princípoch základného softvéru a "železa". Momentálne letí svetom umelá inteligencia ako prekladateľ textu. To je bohumilá činnosť a myslím, že aj prospešná. Zatiaľ vraj vyžadujú jej preklady ľudskú kontrolu, ale neskôr vari už nebude treba. Tu narážam na svoju vieru a presvedčenie - nikdy to nebude dokonalé...

Oblastí na využitie UI sa iste nájde veľa a mnohé budú iste aj užitočné. Pre koho? Pre človeka, ktorého nahradia a možno aj oberú o prácu? Už dnes to robia tam, kde by sa človek unudil jednotvárnosťou procesu. Umelá inteligencia je vo svojej podstate záležitosť "lingvistiky" - je len na nás, čo nazveme umelou inteligenciou. Bohužiaľ, ako vždy umelú inteligenciu v prvom rade pchajú do zbraňových systémov. A to samé o sebe je flagrantné porušenie prvého Asimovho zákona. 

Pre autorov sci-fi: Navrhujem štvrtý zákon, aby každý robot bol opatrený vypínačom (najlepšie diaľkovým), na ktorý robot nebude mať žiaden dosah. 

(Umelá inteligencia mi našepkáva - nič z toho, čo je tu napísané, neberte vážne...)

Do pozrnosti: Novodobá  Analógia Asimových zákonov pre UI...