2006/08/30

Namiesto spánku...

Kde nechodí spánok, tam príde lekár... Alebo je to inak? Tak, či onak, včera to so spánkom u mňa nevyzeralo príliš dobre. A vedľa v izbe spal lekár. Ja nie, tak som preberal možnosti, ako o tom "zablogovať"... Prišiel som na názov jedného budúceho spotu, aj na hlavnú myšlienku, ktorú už dávnejšie hľadám.

Bude to o ľuďoch, také jemné dotyky, mesiac po udalosti. Mám ich v archíve veľa. Veľakrát som si ich odvtedy pozeral. Už sú to moji známi a zdá sa, že dobrí známi. Niečo ma k nim priťahovalo... a rozhodnutie padlo, keď aj z opačného konca sveta mi naznačili, že už je čas... Zdá sa vám to záhadné, ale nie je to až tak...

Po včerajšom (dnešnom) bdení, hodinu po polnoci som prišiel na to, že to príťažlivé ťažisko sú ľudia... Tí ľudia s dotykmi len cez objektív fotoaparátu. To niekedy stačí, aj takto spoznať človeka. Už by som na tom pracoval, iba že dnes by som potreboval lekára naozaj. A možno by stačil paralen...Instead of sleep....

Where sleep doesen't come, there comes the doctor...Or is it differently? No matter how it is, yesterday it didn't look very good with my sleep, although a doctor was sleeping in the next room. I couldn't fall asleep, so I was thinking about ways how I could "blog" about it.I made up the title for a future "spot", and even the main theme, for which i've been looking for quite a long time.

It will be about people, soft touches, a month after the event. I have many of them in my archive. I saw them many times since then. Now, they are people i know, and it seems, they are my friends.. Something attracted me to them....And the decision came, when from the other side of the world they told me, that it's time... It might seem mysterious to you, but it is not so....

After yesterday's vigilance, an hour after midnight, i realized that the thing that attracts me, are people....Those people with connection only through the photocamera. Sometimes it's enough, even this is a way how to get to know someone. I would have been working on it, but today I seriously need a doctor. Maybe a panadol would do the trick....

Preklad: Nik

2006/08/27

Stopy

Kráčame po Svete a zanechávame na ňom svoje stopy. Potom sa niečo stane a snažíme sa stopy zahladiť... Ničíme svoje (i iných...) dielo. Prečo?

Stopy v piesku sa dajú zahladiť, zaveje ich aj sám čas. Stopy a dotyky v ľuďoch nie. Nedajú sa zrušiť, nedajú sa vymazať, sú večné. Až do skončenia večnosti človeka.

2006/08/23

Rovnováha


Inšpirované blogom JOEABY študenta z Malty:

To slovo nemá rozmer, hovorí o delení hodnôt, množstva, sily, hmoty, myslenia a energie. Ak by rovnováha ideálne existovala, žili by sme v raji. Vo všetkom čo vidíme, v živote i v čase však rovnováha chýba. Keby bol čas vyvážený, zastavil by sa a nastalo by nekonečno.

Keby boli chemické látky v rovnováhe, nepoznali by sme oheň, nevedeli by sme dýchať.
Ak by moc bola vyvážená našou intuíciou, nebolo by totalitných, ani demokratických systémov.
Ak by boli hormóny v rovnováhe, stratili by sme svoju sexualitu...

........

Zamyslime sa nad dynamickou podstatou vesmíru, stojacou nad všetkým a možno aj nad časom. Všetko je v pohybe, od najmenších častíc až po obrovské hviezdy a čierne diery vťahujúce z okolia aj svetlo. Pri tom všetkom nevyvážení, pri zdanlivo chaotickom pohybe chodíme po krásnej pevnej zemi a žijeme svoj život...

Čas kráča obrovskými krokmi a všetko mení. My, s našim svetom sme kdesi v ňom stratení, v maličkej pomlčke, v zlomku vesmírnej sekundy, vo svojom krátkom vymedzenom úseku a v zdanlivom pokoji. Čím to je, že sme tak malí, že sme nič a predsa sme...?

2006/08/19

Vytrhnuté listy 2

Občas sa stane, že niekto vytrhne listy z popísaného denníka. Potom niekto tie listy nájde a prečíta si ich obsah . Niekedy to za to stojí. Tu je jeden z nich...

Inventúra

Zatvorené, inventúra. Takýto oznam občas visí na dverách zatvorenej predajne. Na inventúru v živote nie sú žiadne predpisy. Niekedy príde z ničoho nič, dvere sa zatvoria a my vonku nevieme, ako to skončí. Personál vnútri zatiaľ spočítava všetky pre a všetky proti. Má dať - dal, nedal...

Musí sa dosiahnuť rovnosť, vyváženosť. Musí sa vyčistiť stôl, aby život plynul ako predtým. Stopy a jazvy po prehrách, sa však odstrániť nedajú... Sú to znaky prehry, alebo trofeje po víťaznom boji. Aby naše inventúry dopadli dobre, musíme byť pripravení a rátať aj s neplánovanou inventúrou... Aj s tou záverečnou.

2006 0425

2006/08/18

Vytrhnuté listy 1

Občas sa stane, že niekto vytrhne listy z popísaného denníka. Potom niekto tie listy nájde a prečíta si ich obsah . Niekedy to za to stojí. Tu je jeden z nich...

Stratený deň

Niektoré dni sa stratia a nevedno kam. Dnešný som stratil v blogosfére. Blúdil som po okolitých stránkach plných slov a viac, či menej múdrych myšlienok, príbehov a vyznaní...

Musím zmeniť svoj prístup k čítaniu na nete, podobne, ako som to pred časom urobil s knihami. Je to ťažké, ale snažím sa čítať len knihy, u ktorých je predpoklad, že ma zaujmú svojou informačnou, kultúrnou, alebo hoci len zábavnou hodnotou, či vzrušujúcim príbehom. Skrátka, dobré knihy od dobrých autorov.

Myslím si, že nestačí sa riadiť tvrdením, že v každej knihe je čosi dobré, kúsok pravdy, akýsi príbeh a poznanie (niekedy len poznanie, že autor to spackal). Vo všeobecnosti je to pravda, ale už nie som ochotný prehádzať kopu slamy, aby som našiel zrnko pšenice, či hľadať ihlu v kope sena...

(20060313)

Dajte mi pevný bod

a pohnem zemeguľou... zopakoval som si v duchu s Archimedom, keď som dopil prvý dúšok piva "Veľkopopovický Kozel" z plechovky. Malo zvláštnu, trochu inú chuť. Začal som v drobnom písme hľadať dátum výroby a spotreby. Bol som v limite, padol mi však do oka údaj o mieste výroby: Badapešť!

Veľkopopovický Kozel vyrobený v Budapešti... Gambrinus z Hurbanova... Made in China vyrobené na Taiwane... Volkswagen z Bratislavy... Možno dnes ešte niečomu veriť?

V globálnom svete sa už na značku nemožno spoľahnúť, nehovorí nič o mieste výroby tovaru. Niet pevných bodov na zemi...

.

2006/08/15

Skúmal som G-body

Hneď podotýkam, že nejde o Grafenbergove body, ale o body označované ako GPOS - Gravity Point of Surface, (skrátene G-bod) teda gravitačný bod na povrchu. Inak povedané, je to hľadanie a skúmanie bodu, oblasti na ľudskom tele, alebo na odeve, ktorá priťahuje ako prvá zraky okoloidúcich.

Vyzerá to na prvý pohľad dosť nevedecky, ale zaoberajú sa tým seriózne výskumné tímy. Napadlo ma to dnes, keď som zabíjal čas čakaním na VIP (veľmi dôležitú osobu). Sústredil som sa na ľudí, ktorých som stretal. Priznávam, prevažovali ženy. U mužov by som aj tak nevedel posúdiť relevantnosť pozorovania.

Po hodine pomalej chôdze sem a tam, som bol síce príjemne unavený, ale zabitý čas som už neopovažoval za zabitý. Výsledky pozorovania som si nezapisoval, tak nemôžem predložiť štatistiku prieskumu, môžem len potvrdiť, že to bolo zaujímavé. Odporúčam vyskúšať, keď budete na ulici čakať na Veľmi dôležitú osobu, ktorá mešká...

.

2006/08/13

Vincent Dubois, organ

Dóm sv. Mikuláša v Trnave, 13. augusta 2006, 20:00

Bach bol D Dur, teda ťažký a pochmúrny, Cézar Franck v h mol jemnejší, Mozart f mol typicky hravo mozartovský... Francúzi - Louis Vierne a Marcel Dupré (fis mol a g mol) jemno kontrastní a typicky francúzski, motívy harmoniky z Paríža, slávna a búrlivá história až po súčasnosť autora.
Fakt je, že Francúzi v podaní Francúza (Vincent Dubois) boli najkrajší. Až tak, že sme si vyaplaudovali prídavok.
Starý organ, Rieger Otto-Budapest, opus 1894, rok 1912, robil čo mohol, hlavne u Bacha dostal riadne zabrať, potom to už lepšie znášal...

Rozdiel medzi pohodlím koncertnej siene a hudbou v kostole je cítiť... V kostole sú tvrdšie a neanatomicky tvarované sedadlá, najvhodnejšie na modlenie, na čo sú vlastne určené... Zvláštnosťou kostola je vnímanie hudby odzadu.
Starý historický organ je vzácny, ale krištáľovo čistý zvuk moderného nástroja (napríklad pod Pyramídou) mi predsa len viac imponuje. Akustika kostola, úžasná vec, aj keď mám pocit, že organ ju až tak nepotrebuje (kacírsky názor...). Zato pri choráli bude chrámová akustika excelovať...


Nedeľa, 17. septembra 2006, 11:30 v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
GREGORIÁNSKY CHORÁL PRI LITURGII - Schola Gregoriana Pragensis
... a ďalšie koncerty v rámci Trnavských organových dní 2006

foto interpreta: Programový bulletin Trnavských organových dní 2006