2023/07/21

Pravdu, vždy len pravdu

Dobrá zásada, alebo?

Predovšetkým treba povedať, že kto vždy hovorí pravdu, musí ju poznať (myslí si, že ju pozná). Kto však vždy pozná pravdu? Nikto. Pozrime sa preto na význam, obsah pojmu "pravda". Pravda je totiž aj filozofickou kategóriou. Niekedy sa zdá, že ju má každý.

Podľa kritéria absolútnosti, nemennosti a úplnosti je: absolútna pravda a relatívna pravda,  podľa logiky existuje: faktová pravda a logická pravda

Mohli by sme rozoberať množstvo iných názorov na pravdu, ale bolo by to ako nosenie dreva do lesa, veď je tu internet  a každý si aj tak myslí, že vie čo je pravda. Tak len zopár už zapísaných myšlienok zo siete:

- Podľa Tomáša Akvinského je to zhoda veci a rozumu. Podľa Aristotela je to zhoda nášho poznania s vecou, ktorú poznávame, zhoda myslenia s bytím. Podľa inštrumentalistov je pravda moc našich myšlienok pôsobiť. Podľa Kiplinga je pravda prvou obeťou vojny. Podľa iného názoru je to zhoda našich výrokov so skutočnosťou, pričom kritérium tejto zhody je v logickej neprotirečivosti samých výrokov.

A toto možno ani nie je o pravde, ale je to pravda: Nietszche vraví, že každý človek sa snaží dostať do nadradeného postavenia nad inými. K tomu vedú dve cesty – silní pracujú na zveľaďovaní seba samých, slabí pracujú na zhadzovaní iných.

Z trochu iného súdka sú "polopravdy", ktoré sú niekedy horšie ako lži.  Z úplne iného súdka je "pravda" v "propagande" (propaganda je príbuznou reklamy).

Podľa Richarda Shepherda je pravda pružná komodita, (Neprirodzené úmrtia). Nie je nemenná a nezáleží od faktov, ale od definície... a preto existujú aj iné verzie pravdy. (Dostali sme sa na začiatok).

Logický návrat k úvodu by mohol byť pointou tejto úvahy, ale nie je. Stretol som ženu, ktorá o sebe tvrdila, že vždy, za každých okolností hovorí pravdu. Myslím si, že to môže povedať len človek so sklonom k manipulácii, alebo k násiliu, lebo je veľa právd a pravda je závislá aj od kontextu... Alebo sa mýlim a je to ešte zložitejšie. Niekedy stačí neklamať!

2 komentáre:

  1. Je tu aj ochota alebo neochota z rôznych dôvodov prijať postoj a názor druhého ...

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. Aj to sa stáva, lebo človek sa ťažko vzdáva vlastníctva (vlastný názor). Ak sa vrátime k pojmom, musíme si uvedomiť, čo je postoj, čo je názor a čo je pravda v tej súvislosti... :)

      Odstrániť