2023/07/04

Priatelia a priateľstvo

Už dávnejšie ma omínala téma priateľstva. V prvom rade si treba ujasniť pojmy, kam sa však pre vysvetlenie obrátiť? Do slovníka slovenského jazyka, alebo do wikipédie, či len proste do googlu a nevynechať umelú inteligenciu, lebo tam je už (asi) všetko v jednom... S UI by som bol opatrný, lebo umelá inteligencia logicky poskytne len umelú syntézu a ja potrebujem najprv faktický a ľudský rozbor problému (pojmu).

Takmer vo všetkých charakteristikách je uvedené, že priateľstvo je zhodné s láskou. Na rozdiel od lásky však priatelia nie sú fyzicky (sexuálne) priťahovaní svojimi náprotivkami (to je predsa jasné). Wikipédia to ďalej podrobne rozvíja, teda kto by v tom nemal úplne jasno, môže sa tam pozrieť a identifikovať sa. 

Kto teda môže byť priateľ? 

a) Môže to byť duchovne a podobne blízka osoba, priaznivec, stúpenec, podporovateľ... (pozor, nie podnikateľ)

Kto je skutočný priateľ?

b) Skutočný priateľ je ten, kto ťa drží za ruku a dotýka sa tvojho srdca...

 Z toho plynú ďalšie otázky:

- Máme skutočných priateľov a do akej kategórie patria priatelia na fejsbúku? Koľko priateľov môže mať človek? (Či už tam, alebo naozaj...?)

Ak postupujeme podľa bodu a), môže mať priateľa každý. Podľa bodu b) to už nie je také isté.

Priateľa a kamaráta už budeme po takejto úvahe ľahšie rozpoznávať. Priateľ stojí v tých najťažších chvíľach pri nás, podá nám pomocnú ruku, ak to najviac potrebujeme. Z toho plynie poznatok, že kto nikdy nebol v núdzi, nenašiel priateľa... Ale kto má len samé slnečné dni? Myslím si, že kamarátov býva v živote viac. Striedajú sa podľa prostredia, podľa životnej etapy. Nájdu sa v každom kolektíve. Priateľov si treba hľadať oveľa pozornejšie a priateľstvo môže pretrvať cez rôzne životné etapy.

Hovorí sa, že najlepší priatelia sú v rodine, medzi rodičmi a deťmi. Priatelia by mohli byť aj manželia... Ak nie, je to zlé, lebo priateľstvo má protiklad v nepriateľstve, láska v nenávisti a hranica medzi tým je tenká... 


 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára