2011/02/08

Užitočné opakovanie

Opakovanie je vraj matkou múdrosti, ale kto je otec? Je to neuveriteľné, ale často sa stretávam s textami, ktorých autor neovláda, alebo absolútne ignoruje pravidlá písania textov. Zdvíha ma to zo stoličky viac, ako gramatické chyby. Aj tie sú rizikové, lebo človek sa častým opakovaním neučí len dobrému, ale aj zlému. Ako príklad uvádzam citáciu (blog.pravda):

"... vlastným menom tlmí nespravodlivé pomery a otázku,čo bude,keď ropné studne vyschnú?A tí,čo o tom rozmýšľajú stačia sa hmotne zabezpečiť..." 

Z iného textu (blog.sme):

"No neviem , vyzerám ako nejaké... niečo podobné ?... pýta sa policajt ďalej ."
"Nie, nie som doktor , ako ste na to prišli ?"

To nie je kritika (príkladov by sa našlo viac), každý dnes píše tak ako mu ruka narástla, ale čitateľ vníma to čo je napísané. Preto krátke opakovanie niektorých pravidiel podľa platnej normy STN 01 6910 nezaškodí. Ustanovenia normy sú koncipované tak z pohľadu písacieho stroja, ako aj s pohľadu počítača pri vyhotovovaní písomností.
- Bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka a dvojbodka sa píšu  tesne za príslušným slovom bez medzery.
- Ak je  text v zátvorkách  súčasťou vetného celku, bodka sa píše za zátvorkou. Ak text v zátvorkách je celá veta, hoci i jednočlenná alebo kusá, bodka sa píše pred zátvorkou.
- Bodka sa nepíše na konci riadkov adresy (okrem skratiek), za dátumom, za menami autorov citátov, za nadpismi článkov, kapitol a pod., pokiaľ tieto časti textu stoja na samostatnom riadku a sú od ostatného textu graficky odlíšené. Bodka sa nepíše v tabuľkách (okrem oficiálnych skratiek) ani v legendách k tabuľkám a obrázkom.
- Zátvorky a úvodzovky  priliehajú bez medzier  z ľavej i pravej strany výrazu alebo vety uvedenej v zátvorkách alebo úvodzovkách. Prednostne sa používajú  okrúhle zátvorky.

Na záver výberu ešte obľúbené:

- Tri bodky (vždy tri...) nahrádzajú vynechanú časť vety na začiatku, uprostred alebo na jej konci. Od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou podľa toho, ktorú časť vety nahrádzajú.
Toto je len zopár príkladov, ako na to, norma je podstatne obsiahlejšia a zaoberá sa nielen úpravou textu, ale aj úpravou písomností. Je veľmi pravdepodobné, že tí ktorí robia takéto chyby sem neprídu, ale niekedy aj motyka vystrelí a hoci aj  jedna jediná zachránená ovečka stojí za to :)

P.S. 1: Nedočítal som sa tam o tom, ako sa do textu umiestňujú smajlíky :)
P.S. 2: Domáca úloha pre snaživých - nájdite chyby v tomto mojom texte (okrem citácií) :)

4 komentáre:

 1. Neviem, či si nasledovnú vetu zamýšľal ako test, ale máš v nej štyri chyby:

  Je veľmi pravdepodobné, že tí [chýba čiarka] ktorí robia takéto chyby [chýba čiarka] sem neprídu, ale niekedy aj motyka vystrelí [chýba čiarka] a hoci aj [tu je zas navyše jedna medzera] jedna jediná zachránená ovečka stojí za to :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Maroško, nachytal si ma na hruškách. To je môj nový štýl, znižovať počet čiarok vo vetách, takže tu mi chýbajú úmyselne, ale tá nadpočetná medzera ma mrzí :) Že by som sa mal sám zachraňovať?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ustanovenia normy sú koncipované tak z pohľadu písacieho stroja, ako aj s pohľadu počítača pri vyhotovovaní písomností.

  Stala sa chybička aj autorovi článku, alebo aj toto je zámer? alebo len ja mám pocit, že tam má byť "Z" pohľadu počítača?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Bol som nachytaný na hruškách? Ešte že som sa poistil tou záverečnou vetou :)

   Odstrániť