2012/05/22

Dozrievanie poézie

Niekdy sa mi zdá, po skúsenostiach z čítania básní na internete, že existuje malá i veľká poézia. Nedá sa povedať, ktorá je lepšia, či krajšia, lebo to všetko záleží do značnej miery od naladenia čitateľa. Pochopiteľne, aj poetická forma, rýmy či rytmus, bohatstvo metafor a myšlienky môžu pripraviť čitateľa na plnohodnotný zážitok. Mám rád "veľkú" i "malú" poéziu. Tú moju veľkú píšu slávni a renomovaní básnici, klasici pevne zakotvení, ale aj súčasníci, ktorých poézia živí.

Rád čítam malú poéziu zviazanú v malých knižočkách vydaných vlastným nákladom, prvé ale aj opakované pokusy autorov uchovať svoje dielo v knižnej forme. Na internete je to trochu iné, skúša sa vo väčšom rozsahu. Nič to nestojí a odozva je takmer okamžitá. Čitateľ má veľký výber zdrojov, nevýhodou je práve to  oddeľovanie "zrna" od "pliev". To je daň za modernu. Pravdou je, že v tom množstve možno objavovať aj skvosty, ktoré sa bohužiaľ nikdy nedostanú na papier.

Dozrievanie je taká malá knižka od Ľudmily Kunikovej-Šamkovej. Kniha sa mi náhodou dostala do rúk a ja mám najradšej také "knihy s históriou", ktoré sa v mojich rukách ocitnú ako súčasť nejakého príbehu, teda majú so mnou "historickú" súvislosť. Zväčša nechodím za knihou, ale knihy chodia za mnou svojou vlastnou cestou. Básnická zbierka Dozrievanie je intímnou lyrikou o láske, o vzťahoch v dozrievaní. Nie je mojou úlohou hodnotiť básnický štýl, ale je jasné, že je to takzvaný "voľný verš".

Básne v tejto zbierke sú intímnou lyrikou. Každá obsahuje aj istý dej a osobnú výpoveď, či vyznanie. Oslovilo ma niekoľko básní svojou jednoduchou krásou a myšlienkou. Na záver ešte dve ukážky z knihy:
Kniha je bohato ilustrovaná abstraktnými maľbami Alexandry Šamkovej. Vyšla vo vydavateľstve Limerick v roku 2012. 

2 komentáre:

  1. Tieto ukážky sú veľmi pekné. Asi je to dané aj témou zbierky, pretože o vzťahoch sa dá písať donekonečna, v podobe zaujímavých myšlienok v rôznorodej forme. Na tejto adrese http://www.gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=49 som našla ukážky jej ďalšej tvorby Leto, Jeseň, Zima 2011 i Nová jar 2012. Z niektorých mám dojem, že sú určené aj pre detského čitateľa.
    S tými skvostami, ktoré sa nedostanú na papier, to je ako s letnou lúkou. Človek ju v danom čase obdivuje,privoniava k nej, vníma pestrosť lúčnych kvetov. A časom na ňu zabudne. Ale ak sa v nej nájde zaujímavý kvet - nezvyčajne čarovný a náhodný samorast, ktorý tam nepatrí,okamžite sa to človeku vryje do pamäti.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Dobrá poézia je niekedy skrytá, treba ju hľadať, objavovať, odkrývať... Nie všetky výpravné knihy obsahujú kvalitné básne; niekedy je to len jarmočný krik. Naproti tomu, hodnotná poézia neraz vychádza vo veľmi skromnej podobe.

    OdpovedaťOdstrániť