2007/07/08

Záhada vedomia

13. júna povedala Mária v diskusii: zaujímavé, ale čo povieš o vedomí človeka... pre mňa je to záhada... odkiaľ sa nabralo? a čo to vlastne je, vedomie???
Je to ťažká, aj keď zaujímavá otázka a akékoľvek laické odpovede na túto otázku v sebe skrývajú riziko nepochopenia... V matematike nás kedysi učili, že neznáme javy sa najlepšie skúmajú v ich extrémnych polohách. Extrémnou polohou popri vedení je nevedieť o sebe nič teda - bezvedomie, ale nie som istý, či v čase bezvedomia neprebiehajú nejaké myšlienkové procesy, ktoré sa neskôr objavia ako sny, vidiny, či videnia...

Z predchádzajúceho môže plynúť, že myslenie môže byť východiskom pre definovanie vedomia, keď myslím, tak som (alebo viem o sebe, že som)... myslím, teda som... aspoň v zmysle uvedomovania si seba samého, čo vyslovil francúzsky filozof a matematik René Descartes, známy aj ako Cartesius (1596-1650). Je to však len jeden z názorov o vedomí....

Možno som týmto celkom neuspokojil Máriinu zvedavosť, ona sa pýta aj: kde sa vzalo? Otázky, otázky... Zdá sa mi, že aj kladenie otázok je prejavom vedomia... Kto sa pýta, má vedomie o sebe, uvedomuje si svoje okolie, a uvedomuje si, alebo hľadá svoje miesto v ňom... Aj to je vedomie. Druhou stránkou otázok sú odpovede. Odpovedám si na otázky, teda sa vnímam, našiel som (nenašiel som) odpoveď, teda opäť som...

Naše vedomie začína už s príchodom osobnosti do sveta bytostí. Po narodení sa uvedomujeme stále viac, tak rýchlo, a tak ďaleko, ako sa učíme... Zvláštnou formou učenia je zabúdanie. Riadené zabúdanie je vlastne akýsi archívny a skartačný poriadok. Najprv si ten poriadok uvedomujeme, neskôr môže postupovať aj bez nášho vedomia... Ale to som už za hranicami vlastného poznania, tu končí moja úvaha o vedomí..... :)


Kto chce vedieť viac, ako je to naozaj (naozaj?), o vedomí, nech si ho vyGooooglíí........ hoci aj na Wikipedii:

Vedomie je komplexny pojem z psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie (antropický princíp), mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. Patrí k zatiaľ nevyriešeným otvoreným otázkam a základným problémom ako v „materiálnom“ - (napríklad interakcia vedomia s hmotou pri pozorovaní merania v kvantovej mechanike), tak aj v „nemateriálnom“ (filozofickom, psychologickom, atď.) aspekte. Posledné štúdie naznačujú dokonca možnost existencie vlastného časopriestoru, energie a informačného poľa (holografická paradigma).

2 komentáre:

  1. Ďakujem za vyčerpavajúci výklad k tejto otázke, no nech sa na to pozeráš z akéhokoľvek pohľadu /filozof., psycholog./ vedomie ostáva záhadou...:)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Mária..... to nebol výklad, iba zamyslenie nad tvojou otázkou.. Že záhada trvá? Tak nech! Záhady nás ťahajú vpred. :)

    OdpovedaťOdstrániť